top of page
  • Hälsoriddaren

TräningsBOOM....Eller?


Det skrivs ofta om att vi upplever en träningboom och gymbranschen omsätter mer än någonsin och det är på sätt och vis sant MEN det bidrar till en förvirring för gemene man om man inte sätter det i perspektiv till verkligheten.

Det är lätt att vrida och vända på fakta så att det stämmer överens med den bild man vill ha av verkligheten eller så att det stämmer överens med det mål man har av en eventuell undersökning...

Sverige är fantastiskt på många sätt och ett av det mest fantastiska saker vi har är vårat behov av STATISTIK!

Enligt gymbranschen i samarbete med Folkhälsoinstitutet så finns det ca 800 gym i vårat avlånga land och på dessa jobbar totalt 3800 människor. På dessa gym tränar 1,1 miljoner människor dvs ca 90% tränar INTE på gym så var tränar de då?

Det man ser i undersökningarna är att 50% av svenska folket motionerar minst två gånger i veckan (minst 30min sammanhängande) och det är ju toppen OM man inte läser vidare... För det är också så att av dessa 50% så är den populäraste motionsformen att GÅ.

Det lämnar kvar 25% som tränar regelbundet... dvs 75% tränar INTE regelbunden ens på miniminivån TVÅ GÅNGER per vecka á 30min

TRE av TIO tänker stimulera sina barn till rörelse....:( Vad tänker de andra 70% som tillfrågas...?

Vi som tränar stirrar oss lätt blinda på det som vi har runt omkring oss dvs folk som tränar och det KÄNNS som att ALLA TRÄNAR men det är tyvärr inte verkligheten vi lever i...

Sjuktalen skenar och vården av sjuka kostar mer och mer pengar för varje dag som går. Enligt www.regeringen.se så har staten budgeterat för 70 000 000 000kr, SJUTIOMILJARDERKRONOR!!!! Sverige har inte råd med sjukvården som det ser ut just nu utan behöver satsa mer på att hålla människor FRISKA.

Vi behöver satsa på att hålla folk UTANFÖR vårdsystemet genom att INTE behöva komma in i det.

Det SALUTOGENA perspektivet innebär att fokus ligger på våra FRISKFAKTORER dvs det som håller oss friska och hindrar sjukdom att ta fäste i våra kroppar och en av dessa friskfaktorer är FYSISK AKTIVITET. Vi vet nuförtiden genom forskning att det är en av de absolut starkaste faktorerna till bättre bättre fysisk och psykisk hälsa.

Nästan 80% av Sveriges befolkning rör på sig FÖR LITE i förhållande till deras hälsa och 90% av alla västvärldens sjukdomar kan behandlas med livstilförändringar.

TÄNK om vi på riktigt skulle satsa på att bli VÄRLDEN FRISKASTE LAND! Tänk vad mycket pengar vi skulle spara och vad produktiviteten skulle öka... Det kvarstår dock ännu så länge som en utopi och jag fortsätter drömma....

Det verkar som att trenden av att fler tränar på gym egentligen handlar om att de som redan tränar gärna flyttar in sin träning till gymmet och/eller kompletterar sin uteträning med inneträning för enligt Folhälsoinstitutet så har vi träningsboomen till trots INTE blivit nämnvärt friskare utan sjukantalet fortsätter att stiga...


121 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page