top of page
  • Hälsoriddaren

Våren 2017


Saker och ting börjar röra sig...

Nu är det mycket på gång igen!

Under många år har jag jobbat på att utveckla en tydlighet kring sambandet mellan våran kropp, vår knopp och våra relationer. Detta helhetstänk kallar jag för det holistiska ledarskapet och sättet jag jobbar på inom denna ram kallas för Holistisk ledarskapscoaching.

Just ordet holistisk betyder HELHET och för att förstå helheten som måsten man och ha god förståelse för de olika delarna samt en vetskap om att kombinationen av dessa delar blir starkare än var del för sig dvs 1+1+1=4.

Under många år väntade jag med att använda ordet holistiskt då det inte var riktigt hållbart inom affärslivet eller inom vårdsektorn utan förknippades med kvasivetenskapliga metoder som mer härrör från new-age kulturen...

Nu syns ordet lite här och var om man gör en Googling på ordet vilket är glädjande tycker jag :-)

Igår blev det också klart att jag kommer att bli en kursgivarna på ICA-skolans ledarutbildning AML dvs Affären Människan och Ledaren och det känns FANTASTISKT roligt och extra kul då vi delar synsätt kring helheten. Som sagt KUL & SPÄNNANDE!

Första tillfället blir redan i mars då det handlar om vår fysiologiska status.

Efter det (1 april) bär det av till Kanarieöarna tillsammans med Tandläkarförbundet där jag också får chansen att sprida kunskapen om det Holistiska synsättet.

Utöver detta ingår jag i ett team av Professionella Certfierade Coacher inför ett riktigt stort uppdrag inom offentlig sektor och jag hoppas verkligen att "vi" vinner upphandlingen! (Absolut inte jag som håller i detta utan jag är tillfrågad som PCC coach att ingå i teamet).

Det känns som att fler och fler företag börjar inse vikten av att ta till sig av det nya paradigmet kring hur man som företag och ledare kan vara en del av det goda i människors liv och samtidigt få bättre resultat och bättre företagsklimat.

Genom att stärka ALLA delar hos individen så stärks också företagets potential och det leder självklart till ökade förutsättningar för bättre resultat.

Jag bjuder på några bilder ur min senaste föreläsning :-)

"Live well and transpire by the heat of the holistic fire"

#Ledarskap

109 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page