• Hälsoriddaren

Feedback och kommunikation


Jag hävdar att sympatier är roten till kommunikation av dålig kvalitet.

(NB! Jag väljer att göra en distinktion mellan empati - medkänsla då jag anser att begreppen lätt missförstås och en kort förklaring till detta finner du längst ner i texten.)

Hur kan jag komma med ett sådant påstående?

Det ska jag försöka förklara i nedanstående text och för att kunna ta till sig av budskapet så behöver du som läsare ta av dig dina mentala offerkoftor och känslomässiga rustningar om att alla andra har fel och jag har rätt eller "så här gör man inte... Det får du väl ändå förstå...!" som karaktären Britt-Marie i Fredrik Backmans roman Britt-Marie var här skulle ha sagt det.

Britt-Marie går från en till synes väldigt osympatisk människa till en människa som börjar ifrågasätta sina egna övertygelser till dess att hon istället blir en mer medkännande och inkännande version av sig själv och går från att leva ett ensamt liv till att bli vän med människorna omkring sig utan att behöva söka deras sympatiska förståelse.

Att sympatisera med någon i en svår stund är självklart naturligt och viktigt för att visa att man bryr sig om hur personen mår och det vore väl väl om det i sig skulle hjälpa någon på lång sikt... Tyvärr så är inte detta fallet då sympatier inte sällan kommer av att en person genom sin oförmåga istället för att visa förståelse och vilja till förändring väljer att försvara och förkasta det som det handlar om...

Verkar det förvirrande??

Här är ett exempel:

Kalle kommer till dig och är ledsen...

Din första naturliga respons är mest troligt empatisk dvs du känner MED Kalle (även om du inte vet något om ämnet ännu) precis om när du ser någon fara illa på tex film eller på tv.

Kalle fortsätter att berätta att han är ledsen över att Kajsa har skällt ut honom för att han inte gjort det som det kommit överens om och Kalle berättar att det var minsann inte MITT fel att det blev som det blev för jag har verkligen gjort allt i min makt för att göra som Kajsa ville men hon är aldrig nöjd!

Min SYMPATISKA respons: - Jag förstår, så jävla dåligt gjort av Kajsa! Att hon inte förstår vad du gjort för henne... Typiskt okänsliga människor som bara bryr sig om andra utan att förstå att man faktiskt kan SÅRA människor genom att säga så elaka saker...!

Kalle: - PRECIS! Du har ju sett att jag har gjort ALLT för att det ska bli så bra som möjligt... visst!? Jag har ju följt allt enligt regelboken.

Jag: - Ja verkligen! Jag stöttar dig till 100%... Jag som trodde att Kajsa uppskattade dig! Du ska veta att det är MÅNGA som tycket som jag och att du är fantastisk... Jag kommer i alla fall inte svika dig!

Detta sätta att hantera en konflikt leder mest troligt till att effektiv kommunikation uteblir och att KONFLIKTER blossar upp. Plötsligt kan fler personer bli indragna i "problemet" och utan att ens VETA vad det handlar om så sympatiserar de med "offret".

Tyvärr är detta vanligt till och med på de bästa av arbetsplatser och det ligger i allas ansvar att vara uppmärksam på kriterierna som leder till sympatissökande beteende...

Här nedan så ser du den så kallade FEEDBACKTRAPPAN som visar vad som händer när en person som får feedback väljer att TA SITT ANSVAR och om personen INTE TAR SITT ANSVAR och istället gör i försvar. Studera bilden NOGGRANT och föreställ dig vad som skulle kunna hända om jag i ovanstående situation skulle ha valt en annan riktning är att förkasta Kajsa och försvara mitt egna beteende...

Vidare skulle trappan kunna utvecklas enligt nedanstående bild.

Det vill säga att istället för att hamna i en situation av pajkastning där båda parter börjar skylla på varandra så bör en diskussion baserad på förståelse och lärande initieras där BÅDA parter på ett öppet och tillitsfullt sätt skapar förutsättningar till förändring genom att ta eget ansvar och ta till sig av den feedback som du lyckligtvis fått.

Så vad händer om konflikten fortsätter på sympatispåret...?

Jo effekten illustreras bra av nedanstående bild. Genom att fortsätta "hävda sig och sitt rätt" och gå i förnekelse och försvar så sjunker DU djupare ner i den vänstra blå kurvan och den leder INTE till ett bra läge för någon... OBS! DETTA ÄR ENERGIKRÄVANDE och dränerar förmågan till ENGAGEMANG...

I stället så skulle mottagaren av feedback kunna välja att visa förståelse och acceptera feedbacken och på så sätt skapa nya kraftfulla förutsättning både för sig själv och arbetsguppen. OBS! DETTA SKAPAR ENERGI OCH ENGAGEMANG!

Så beroende på var du befinner dig i din personliga situation så kan du antingen välja att ta till dig av budskapet eller helt enkelt skita i det och bara gå på din förutstakade väg och vara beredd på att ta konsekvenserna av ditt handlande!

Detta är såklart helt kompatibelt och applicerbart på dina privata/intima relationer också.

Ha det gott och lev i lycka och känslomässig rikedom!

PAX VOBISCUM!

PS. Det finns en skillnad i att uppleva empati och att känna medkänsla. Empati är att du känner MED någon (gränsar till sympati) och Medkänsla är när du känner FÖR någon och kan också liknas vid det enkelsta uttrycket compassion.

Det är alltså en fråga om en lingvistiskt/språklig förståelse för hur olika ord påverkar får uppfattning i en given situation.

Här är ett klipp om hur du kan ge negativ feedback på ett positivt sätt.

#Ledarskap #kommunikation

321 views0 comments

Recent Posts

See All