top of page
  • Hälsoriddare

Hälsokorset


Vad skulle kunna vara lämpligare för en Hälsoriddare än ett eget HÄLSOKORS!?

På riktigt så finns det ett så kallat hälsokors och även om jag som hälsoriddare inte kan claima det så är det ändå väldigt bra. Det beskriver på ett tydligt sätt det som många kanske upplever när vi funderar kring vår hälsa och vårar välmående.

Var går gränsen mellan frisk och sjuk?

När ska jag börja reagera?

Hur ska jag göra för att bli frisk?

En intressant reflektion som jag ofta får när jag googlar på ordet hälsa är hur ofta artiklarna och texterna handlar om sjukdom... Kanske speglar det vårar samhälle som har så lätt att fokusera på det som är dåligt och problematisk? Vår hjärna är ju rent evolutionistiskt fenomenal på att att se problem (faktiskt 5ggr bättre än på att se lösningar) och då passar det bra att just fokusera på sjukdom och orsaken till denna.

Ett annat sätt att fokusera är på det som gör oss friska istället. För det är ju ett intressant faktum att ordet hälsa från vårar fornnordiska ord för lycka.

"Hälsa, fornsvenska hælsa, betydde "välfärd", "lycka", "hälsa" men även "hälsning", att "önska någon lycka, hälsa och välgång". Ordet har nära samband med hell (att önska någon lycka etc) och hel (dels "i sin helhet", dels "frisk, utan skada") och hela (helbrägda, bota), kanske också helig ("som ej får skadas")."

Så här ser hälsokorset ut.

Ta en stund och reflektera var du befinner dig...

Önskvärt läge för optimal hälsa är att befinna sig i den övre högra kvadranten och att riktningen är snett uppåt åt höger i 45° vinkel:-)

Det finns ju nämligen en risk med att befinna sig för långt åt vänster i samma kvadrant, det vill säga där du är sjukligt hälsosam... Men för att åter fokusera på vår hälsa så 'är det alltså snett uppåt åt höger som vår strävar bör vara för hälsa, välmående och lycka.

Så hur gör man för att nå dit då? Det finns lika många sätt att nå dit som det finns till att bli sjuk och det finurliga är att det är samma väg men olika riktning,

Vi måste börja med våra basal behov och i enighet med Maslovs behovstrappa/pyramid så börjar det med våra fysiologiska behov av mat, sömn och vila. Se nedan:

När våra fysiologiska behov är tillfredsställda så fortsätter vi uppåt hela vägen till självförverkligandets härliga tempel.

FÖLJ MIG PÅ INSTAGRAM OCKSÅ!

@halsoriddaren

och på Facebook...

Hälsoriddaren aka Knight of Health


4,273 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page