• Hälsoriddaren

Coaching och ledarskap


De flesta ledare har någon gång hört att de behöver vara mer coachande i sitt sätt att leda och jag vågar påstå att det dessvärre inte är många som vet vad det innebär...

Det finns många teorier och sätt att tänka kring ledarskap och den ena trenden efter den andra dyker med jämna mellanrum upp för att sedan byta plats med en annan. Gällande business coaching så finns det dock några principer som är riktigt bra att ha i bakhuvudet när man vill ägna sig åt ett coachande ledarskap.

"Följa - Leda principen" vilket innebär att du för att på ett effektivt sätt kunna få den grundläggande TILLIT som behövs för att kunna få coacha en annan människa så behöver du först följa i den personens fotspår och på ett ärligt och empatiskt vis sätta dig in i den andra personens sätt att vara, leva och förhålla sig till omvärlden. Dvs först följa, följa, följa för att sedan på ett effektivt sätt kunna leda.

"Lärande principen" Hjälp människor att lära snarare än att lära dem!

En grundtes inom coaching är att coachingen strävar efter att få den som coachas att nå sin professionella och privata maximala potential. Det handlar också om att skapa insikter och kompetens dvs agera på ett sådant sätt att du främjar lärandet snarare än att du försöker lära dem det du kan.

"Motstånd - Uttållighetsprincipen" Så fort du provar något nytt så kommer du att möta på motstånd och allt som är värt att ändras på kommer att stöta på motgångar, som en systemisk reaktion. Organisationer fungerar som ett ekosystem och strävar efter någon form av homeostas (jämnvikt) och när jämnvikten hotas så kommer det att märkas i form av motstånd. Ha tålamod och mod att möta motståndet.

"Nyfikenhetsprincipen" Att komma med goda råd kan till en början kännas bra och på kort sikt ge en upplevelse av att det går framåt, på lång sikt så inskränker det dock personens kreativa och engagerade drivkrafter. Våga vara mindre rådgivande och mer nyfiken och ha tålamod! Bombardera inte med fråga efter fråga utan vänta ut svaret och LYSSNA AKTIVT och ÄRLIGT på den du pratar med. För vissa kommer svaren snabbt och för vissa tar det lite längre tid... Acceptera varandras olikheter, alla är inte som du:-)

"Icke dömande förhållningssätt" Att inte döma människor är att vara tillåtande och flexibel på ett sätt som inte känns hotfullt utan snarare snällt och tillitsfullt. Vi människor är inte alla stöpta i samma form utan växer upp med människor som tycker och tänker på olika sätt. Om vi kan se potentialen i vårat oliktänkande så finns det också en möjlighet att bredda vårat ledarskap.

Coaching är inte rådgivning eller terapi utan ett förhållningssätt... Ett sätt att ta tillvara på vår slumrande potential och på ett snyggt och kreativt sätt väcka den via strategiska och kreativa frågor.

- Vad har du på hjärtat...?

- Vad tänker du?

- På vilka sätt är det möjligt?

- Vilka fler möjligheter ser du?

- Hur skulle du...?

- Berätta:)

- Beskriv...

Att använda dig av öppna frågor och mer inbjudande vokabulär så får du inte bara ett givet svar utan ett oandligt antal möjliga svarsalternativ. Det stimulerar den du frågar till att berätta och förklara.

Risken med slutna frågor som bara ger ett eller väldigt få svarsalternativ är att personen som du frågar sluter sig och blir passiv.

Lycka till med ditt

ledarskap:-)


158 views0 comments

Recent Posts

See All