top of page
  • Hälsoriddaren

Businesscoaching, neuroleadership och varför vi gör det vi gör


Vad är det som motiverar oss till att göra de vi gör och hur hjälper det mig i min vardag att veta varför?

Inom business coaching och ledarskap så vore det oansvarigt att som chef eller ledare inte veta hur våran hjärna fungerar när det kommer till beslutstagande, motivation och engagemang! Kunskapen om vår fantastiska hjärna är är insvept i en slöja av myter och halvsanningar som gör det till något som många komplicerar och aktar sig för i tron om att det ska vara för svårt, men faktum är att vi vet oerhört mycket om hur vår hjärna funkar och även om funktionen inte är lätt att förstå sig på direkt så lovar jag att du i alla fall kommer att veta lite mer efter att ni läst detta inlägg:-)

Vi börjar med lite anatomi.

Vårat nervsystem delas grovt upp i det Centrala nervsystemet CNS (hjärna och ryggmärg) och det Perifera nervsysemet PNF (nervtrådarna som urspringer från ryggraden och ut). En sak som skiljer oss människor från andra arter är just vår fenomenala storhjärna och framförallt dess yttre skikt kallat för cortex med all sina veck...

Utöver denna uppdelning så är även hjärnans olika funktioner uppdelade i olika så kallade lober och den jag kommer att ta upp här är Frontalloben samt strukturerna Striatum, Amygdala och Hippocampus. KUL MED ROLIGA NAMN VISST!

Vad har dessa strukturer med med ledarskap, beslutstagande och motivation att göra? ALLT faktiskt! Om du tänker efter så måste ju dessa beteende komma någonstans ifrån och det är ju inte riktigt så att de bara faller över oss från himlen eller via någon okänd högre makt utan det är självfallet från hjärnan som dessa beteenden intitieras.

En stor del av associationscentret finns i det område som kallas frontalloberna.

Den högra främre delen av pannloben reglerar känslor som irritation, ilska, rädsla, sorg eller depression. Den högra delen av pannloben har också del i styrningen av vårt flykt- och kampsvar.

Den vänstra motsvarande delen styr över känslor med positiv klang som entusiasm, intresse, nyfikenhet, glädje och lycka.

Vi motiveras i högre grad av något som känns angenämt och trevligt än av något som känns jobbigt, tråkigt och läskigt och det har med hjärnans sätt att arbeta att göra. Det finns ett område beläget mitt i hjärnan som heter Striatum och det fungerar som belöningscentrum. Det vill säga, när vi gör något som känns bra och som vi tycker om så kommer detta områda att aktiveras och en flod av ämnen som har med välmående att göra kommer att skölja över oss.

Så det beteende eller den händelse som gav upphov till den här känslan lagras i vår hjärna och vi blir uppmuntrade till att upprepa det gång på gång (inom NLP så kallar man detta för att ankra postiva tillstånd och då utnyttjar man denna funktion i hjärnan för att hjälpa klienten att bryta negativa mönster till exempel) Så när striatum är aktiverat ger det oss en tillfredställande känsla och det är detta som gör att vi fortsätter att umgås med människor som är vänliga, att vi äter för mycket socker eller vill fortsätta göra roliga arbetsuppgifter...

Motsatsen till striatum i detta fall heter amygdala och är den delen av hjärnan som reagerar på obehag, tex jobbiga männsikor, tråkiga arbetsuppgifter eller annat som känns obehagligt. Amygdala kallas lite slarvigt för våran reptilhjärna och står för våra fäkta-fly reaktioner. Så när något känns jobbigt blir responsen antingen att fly från det eller bli utåtagerande gentemot personen eller situtionen i fråga.

Vi är med andra ord programmerade att vilja göra det som är roligt och att i största möjliga mån undvika det som är jobbigt eller tråkigt.

För att skapa ytterliggare förståelse för hur detta hänger ihop med ledarskap och businesscoaching eller med ditt inre ledarskap så är det värt att veta att striatum styr oss mot sådan som ger oss SNABBA belöningar, det vill säga kortsiktiga lösningar och även om vi har ett långsiktigt problem (ex. övervikt, röda siffror i resutatrapporten, mobbing på jobbet osv.) så gör vi det som för stunden får det att kännas lite bättre även fast vi vet att det på lång sikt skulle gagna oss att göra det där träningspasset, inte äta den där chokladkakan, inte slösa med företagets kassa, ta det där jobbiga samtalet gällande mobbingen på jobbet osv...

Det nedprioriteras av striatum och först när det blir riktigt jobbigt så aktiveras amygdala och smärtan blir för tung att bära så vi MÅSTE göra något åt situationen. Dock så skapar ju det negativa associationer till det som från början kanske var helt neutralt.

- Så hur kan du göra för att lyssna mer på hjärnan då?

En sak är att använda dig av det jag skrivit, det vill säga för att långsiktiga mål ska kunna genomföras så behöver vi koppla det till attraktiva delmål som också ska vara tidsbestämmda (hjälper hippocampus att sortera det i tid och rum) och att dessutom se till att ge oss själva och/eller andra berörda belöningar då delmålen uppnås.

- Vad händer om du som ledare använder hjärnan?

Du kommer få oändligt mycket lättare att förstå hur och varför du behöver göra på ett visst sätt istället för att göra som du/ni alltid har gjort. För även om företagskulturen säger att "vi" alltid har gjort på det här sättet så måste det ju inte betyda att det är det bästa sättet. Om du som ledare eller chef använder dig av hjärnans belöningssystem så kommer alla på företaget gynnas. Beslutsprocessen går från MÅSTE göra till VILL göra och klimatet förbättras avsevärt. (jag skrev i ett tidigare blogginlägg om TILL och FRÅN motivation)

Sånt som vi själva kommer på eller som skapar en inre motivation tenderar vi att kämpa hårdare för än om motivationen kommer utifrån.


160 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page