• Hälsoriddaren

Engagerade medarbetare


Jag har fått frågan flera gånger nu sedan vi senast genomförde vår utbildning HIGH performance HIGH value!

Jag vet inte om du visste att enligt den senaste globala Gallupundersökningen så känner endast 13% att de är engagerade på jobbet! Är det inte helt otroligt egentligen...? Att ägna så mycket tid som de flesta gör åt att göra något som INTE engagerar dig överhuvudtaget!?!?

Det här kände jag och mina kollegor Anna och Stefan mycket väl till för ett antal år sedan så vi började jobba tillsammans i det som vi kallar för Energymanagementgroup - EMG där hela vårat fokus ligger i att skapa ENGAGERADE MEDARBETARE... Vi skräddarsyr denna utbildning efter kundens speciella behov och en av våra styrkor är att vi är mycket lyhörda till vad det är kunden önskar ha ut av investeringen.

För att förklara det på ett enkelt sätt så handlar det om att få varje individ i företaget att göra de förändringar som de kan göra för att skapa så mycket energi och flow i sitt liv som möjligt...

Vi jobbar enligt F-R-P modellen som vi kristaliserat och finslipat genom alla år av arbete kring företagande, personlig utveckling, träning, ledarskap och kommunikation som vi tillsammans genomgått.

Genom att titta på våra styrkor OCH svagheter samt skapa förståelse för vad detta beror på så skapas förutsättningar till varaktig förändring och riktiga resultat. Första delen av utbildningen är fokuserad på vår fysiologi, hjärna och känslor där vi genom teoretiska och praktiska övningar får reda på hur vi kan höja vår mentala, fysiologiska och känslomässiga prestationsnivå och på så sätt höja vårat värde i livet.

På detta sätt får alla individer i företaget en chans att utvecklas och känna större potential i livet och i arbetet... Everything communicates!

Vi fick oerhört fin feedback senast vi gjorde och det som flera nämnde var att de aldrig varit med om att alla hållit en så hög energinivå under så lång tid!

"Otroligt inspirerande"

"Fortsätter med tidigare mål (men med ytterliggare mer motivation efter denna dag) angående hälsa, kost och motion som påbörjats. Träna på att bryta vissa mönster och det kommer att bli väldigt intressant!"

"Vill tacka än en gång för en kanondag i Knivsta. Min energimätare har fastnat i maxläge hela dagen och det känns som att förutsättningarna är goda för att den skall kunna fortsätta peka upåt. Hälsa Anna och Stefan och ha en riktigt skön helg!"

"Bra dag – spännande kombination av ämnen och input!"


11 views0 comments

Recent Posts

See All