• Hälsoriddaren

Förutsätt framgång!


Ett BRA GREPP att använda sig av när det kommer till hur du förhåller dig till saker, ting och händelser i livet är att FÖRUTSÄTTA FRAMGÅNG eller F upphöjt till 2 (F2) som det förkortas. Det är ungefär som placeboeffekten, det vill säga hur våra förväntningar styr våra resultat. Om en person tror att förändring är möjlig och enkel så kommer det att bli mycket enklare att förändring av tex ett beteende än om samma person i samma situatuon skulle gå omkring och tro att förändring är svårt och omöjligt. Jag såg för några år sedan en föreläsning av och med Kay Pollak där han valde att börja föreläsningen med att rita en glad gubbe i övre högra hörnet av skrivtavlan och en sur gubbe i nedre vä hörnet av tavlan, sedan bad han publiken att välja vilken gubbe de skulle vilja fokusera på under föredraget:)

Så hur du uttrycker dig både i din inre dialog och när du kommunicerar med andra människor i din omgivning, både verbalt och i skrift påverkar mottagarens upplevelse och tolkning av situationen.

Ex. Om du säger till någon: "Jag jag förstår att det där måste vara jobbigt och problematiskt för dig" så försvårar du för den som mottar detta att få det som personen vill.

I STÄLLET kan du tex säga: "Jag förstår att det där inte känns helt lätt och att det såklart vore bra för dig att hitta en vettig lösning på det". Dvs samma innebörd men med helt olika känsla. Det senare exemplet förutsätter framgång och skapar goda förutsättningar för mottagare att faktiskt hitta en konstruktiv lösning på problemet. Det handlar helt enkelt om att få dig själv eller andra i din omgiving att lyckas och att tro/tänka att förändring är möjlig och enkel.

Ett otroligt enkelt och bra redskap att använda sig av och sprida vidare till alla männsikor som skulle behöva utmana sitt sätt att se på tillvaron.

De flesta människor fokuserar på problemet när det vill lösa någonting och det resulterar ofta i frustration och uteblivna resultat plus en känsla av hopplöshet.

Så vad skulle hända om du TÄNKER OM? I stället för att fokusera 80% på problemet och 20% på lösningar så tänker du 80% på lösningar och 20% på problemet!

Hur skulle det förändra ditt sätt att se på saken? På vilka sätt skulle det påverka människorna i din omgivning? På vilkan sätt skulle det påverka din framtid?


55 views0 comments

Recent Posts

See All