• Hälsoriddaren

Fördelar och nytta med coaching


Fördelar och nytta med Professionell coaching

Coaching används för:

1. Hitta lösningar på problem

2. Göra det som är bra ännu bättre

Det är naturligtvis inte bara företagsledare och presidenter som har nytta av en coach. Alla kan få ut mer av sina yrkesliv och privatliv genom att ta sig tiden att tänka till och reflektera på riktigt då och då. Det låter rätt logiskt, eller hur?

Exempel på vad coaching kan ge dig som individ:

 • Ökad medvetenhet om din roll, mål, värderingar och behov

 • Stärkt självkänsla och självförtroende – våga mer, ta för dig mer

 • Se valmöjligheter och prova nya saker

 • Insikter om dina styrkor, drivkrafter och motivatorer

 • Utnyttja din fulla kapacitet

 • Bli produktivare och utnyttja din tid optimalt

 • Hantera omgivningens krav och förväntningar

 • Förstå vad som hindrar dig och hantera hindren

 • Rätt livskarriärväg

 • Sätta gränser

 • Hantera konflikter

 • Stöd och bollplank i ditt ledarskap

 • Utveckla ett coachande ledarskap

 • Må bra och trivas med dig själv och ditt liv.

Exempel på vad coaching kan ge företag:
 • Ökad produktivitet, effektivitet och lönsamhet genom:

 • Motiverade medarbetare som utnyttjar hela sin kapacitet och potential

 • Tillfredställda medarbetare som känner sig värdefulla för företaget

 • Konkurrenskraft

 • ROI - Return on investment 529%

 • Länk till studien här


260 views0 comments

Recent Posts

See All