top of page
  • Hälsoriddaren

Målsättning


Här om veckan satt jag på Arlanda och jobbade och det slog mig att flygplatser alltid fascinerat mig och jag tror att det handlar om känslan av att vara påväg någonstans, från en destination till en annan, PRECIS som med målsättning...

För att veta var du ska någonstans på behöver du ta ett BESLUT om vilken destination du vill till och när det sedan är bestämt så gäller det att hitta den bästa rutten dit. Ibland inbegriper det en eller flera mellanlandningar/delmål och man kan behöva byta flygplan/ändra tillvägagångssätt för att kunna komma vidare...

Väl uppe i luften så förlitar du dig på att du kommer fram till den tänkta destinationen (och som tur är har piloten aktiverat autopiloten/ditt undermedvetna för att inte hamna ur kurs när turbulensen och vindarna kastar runt flygplanet i luften) och att valet av resa blev bra och attraktivt.

När du börjar komma närmare målet känner känner du det i hela kroppen och du längtar efter att få stiga av planet, sträcka på benen och ta nästa steg vidare till din eventuella slutdestination.

Att sätta mål som är ATTRAKTIVA är en välkänd metod att skapa bättre förutsättningar att nå dit man vill och trots det så är det oerhört få människor som på riktigt jobbar med detta... Hur ska du då kunna nå dit du vill om du inte ens vet var du ska?

Nedan följer ett utkast från bloggen Psykologifabriken.se som beskriver vad forskningen säger om målsättning.

Kathrin Krause, doktor i psykologi vid University of Zürich i Schweiz, har tillsammans med kollegor gått igenom ett stort antal studier kring målsättning, motivation och prokrastinering i syfte att skapa en modell över vad vi ska fokusera på för att få saker och ting gjorda i tid. Resultatet visar att det exempelvis är bättre att utgå från utfallet när vi känner oss osäkra eller tveksamma kring vad vi ska sträva efter, men betydligt mer effektivt att utgå från processen när vi har svårt att skrida till verket. Detta kan i sin tur omsättas till beteenden som kan vara olika viktiga att utföra vid olika tidpunkter i sin strävan mot ett mål.

Kathrin Krause konstaterar att det inledningsvis kan vara bra att uppmärksamma det långsiktiga målet med sitt arbete, “varför”, eftersom det höjer känslan av värde. Därefter bör vi ägna oss åt medlen för att nå dit, “hur”, eftersom det tydliggör vilka konkreta steg vi bör ta. Risken är då mindre att fastna i negativa tankar om allt som återstår att utföra, på samma gång som vi får en mer omgående återkoppling på att vi närmar oss vårt långsiktiga mål. Detta kan liknas vid att kontinuerligt belöna sina ansträngningar istället för att enbart belöna sig själv när målet är uppfyllt, något som kan underlätta även tråkiga och obehagliga uppgifter.

Akademisk referens: Krause, K., & Freund, A. M. (2014). How to beat procrastination: The role of goal focus. European Psychologist, 19(2), 132-144.

Locke, E. A., & Latham, G. P. (2002). Building a practically useful theory of goal setting and task motivation: A 35-year odyssey. American Psychologist, 57, 705-717.


12 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page