top of page
  • Hälsoriddaren

Salutogenes vs patogenes eller FRISKvård vs SJUKvård


I morse vid frukostbordet så berättade min äldsta dotter att de har börjat jobba med perspektivberättelser i skola, det vill säga en berättelse som berättar historien ur flera personers olika perspektiv, Kalle upplevede situationen si och Lisa upplevde situatuinen så, ja du förstår:)

Precis så upplever jag förhållandet mellan det som vi kallar för FRISKvård respektive SJUKvård, vi har olika perspektiv på hur vi ser på hälsoVÅRD och båda perspektiven behövs lika mycket och skulle vi i samhället kunna integrera dessa två synsätt i vården av männsikor så skulle mycket bra kunna hända.

Salutogenes betyder ordagrant "hälsans ursprung" och beskriver det som faktiskt håller oss friska till största delen av våra liv. Vad är det som gör att vi håller oss friska och inte faller in i sjukdomar och dålig hälsa eller med andra ord våra friskfaktorer. Ett viktigt begrepp inom den salutogenetiska forskningen är ordet KASAM - Känsla Av SAManhang vilket sammanfattar den upplevelse vi har när vi befinner oss i en känsla av harmoni och flow i tillvaron.

Motsatsen till salutogenes är patogenes som fokuserar på varför människor blir sjuka och vad som skapar denna sjuka dvs när det redan har skett.

Det känns naturligt för mig att fokusera på det som gör oss starka, friska och vitala och det har också visat sig att människor med ett salutogenetiskt mind-set har lättare att hantera motgångar i livet, håller sig friskare och känner sig mindre som ett offer för omständigheterna.

Nedan följer ett utklipp från Wikipedia angående det salutogenetiska förhållningsättet:

Tanken om salutogenes uppkom när Antonovsky utförde en undersökning på en grupp israeliska kvinnor och hur dessa kvinnor upplevde klimakteriet. Han fann att de judiska kvinnor som överlevt nazismens koncentrationsläger hade en förmåga att bevara sin hälsa trots alla de fasor som de hade genomlidit. Antonovsky fann detta resultat fascinerande. Kvinnor som hade överlevt fysisk och mental tortyr i koncentrationslägren och sedan tvingats leva som flyktingar i främmande länder, ofta utan familjs eller vänners stöd fortfarande upplevde sig vara vid god hälsa var en intressant iakttagelse och Antonovsky presenterade den salutogena modellen för första gången i Health, Stress and Coping år 1979.

Så vad kan vi göra för att öka vår känsla av sammanhang och hälsa i våra liv? I bilden nedan kan du se några exempel som hjälper dig på vägen. Finns det fler? Vad kan du göra för att att öka din känsla av sammanhang?


2,097 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page