• Formholistic Knivsta

Våra rädslor styr oss mer än vi kanske vill tro...


Några av våra starkaste styrdon i livet är vår rädsla för att misslyckas och/eller vår rädsla för att lyckas...

Ställ frågan: Vad är det VÄRSTA som skulle kunna hända om jag är modig och trotsar rädslan och hur hanterar jag det på ett BRA SÄTT?

Efter det ställer du frågan: Om det går helt fantastisk bra...! Hur hanterar jag det på BRA SÄTT?

Fundera en stund över svaret du får... Ibland är det så att våra rädslor begränsar vår möjlighet att tänka klart kring ett problem och då hjälper det att få lite nya perspektiv

#Coachingverktyg

15 views0 comments

Recent Posts

See All