About

Engagemang, motivation och inspirationan är kärnan. Holistisk coaching utgår ifrån att helheten är viktig och för att nå en individs absolut största potential så måste vi ta hänsyn till vår fysiologiska status, vår psykologiska status och våra relationer... Detta är Forms holistiska ledarskaps modell och det är en kraftfull modell som skapar varaktig förbättring.

Fysiologiska strategier

 

Vi består alla av celler som bildar våra organ och sammanbinder våran kropp för att skapa en människa. För att vi som männsikor ska kunna må så bra som möjligt så behöver vi börja på cellnivå för om våra celler mår bra så mår hela kroppen bra och när hela kroppen mår bra så mår också knoppen bra! SÅ ENKELT ÄR DET.

 

Nationella folkhälsokommittén i Sverige definierar hälsobefrämjande arbete som "... den process som ger människor möjlighet att öka kontrollen över sin hälsa och befrämja den. För att detta ska kunna uppfyllas måste människan ges förutsättningar att kunna påverka de faktorer som kan begränsa dessa möjligheter och det är den processen som hjälper människor att uppleva en känsla av sammanhang liksom ett fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande"

 

Alla mina strategier och lösningar för företag eller privatpersoner utgår från ett Holistiskt synsätt där hela människan står i fokus för att skapa så stor påverkan i rätt riktning som möjligt. 

 

"Förändring sker innifrån sägs det... Det håller jag verligen med om! Ändra din fysiologi så ändrar du din psykologi"

 

Relationsstrategier 

 

Hur du relaterar till livet och din omgivning bestämmer värdet på din upplevelse av sammanhanget. Det vill säga, hur du förhåller dig till saker, människor eller dig själv bestämmer vad du kommer att känna, tycka och tänka om det också. Om relationen till dig själv är trygg, bra och i balans så kommer du också ha lättare att skapa trygga, bra och balanserade relationer till andra. 

 

Hur hanterar du relationen till jag-et, vi-et och ni-et? Är alla dina relationer intakta och i balans?

 

I grupper och team är relationer oerhört viktiga och en grundförutsättning för ett effektivt och välfungerande sammarbete.

 

F-R-P triaden handlar om HUR de olika delarna relaterar till varandra och utgår från att varje del för sig är en del av ett större sammanhang. Summan av de olika delarna skapar en synergisk effekt som blir större när det kombineras.

 

Psykologiskt mästerskap

 

Att vara i psykologisk balans innebär att du är väl förberedd och har starka och väl fungerande psykologiska strategier för att möta utmaningar, förändringar och hinder. Det innebär också att du tränat upp din förmåga att tänka resultatinriktat, se möjligheter och att vara medveten om sina framgångs- och motgångsfaktorer. Vad är det som gör att du tänker på ett visst sätt och beter dig på ett annat?

 

Fokus ligger i tanke, känsla och beteende.. 

 

  • Hur du ser på dig själv påverkar hur du beter dig mot andra

  • Hur du beter dig mot andra påverkar hur de ser på dig

  • Hur andra ser på dig påverkar hur de beter sig mot dig

  • Hur andra beter sig mot dig påverkar hur du ser på dig själv

 

Men du, var startar det egentligen? 

 

 

 

 

Nikola Tramontana
Knight of Health
  • LinkedIn Basic Black
  • Twitter Basic Black

"I am so greatful and happy that I have had the oportunity to part of your supreme coaching skills in coaching and guidience" 

- Anna-Lena Eriksson