Våren 2017

Saker och ting börjar röra sig... Nu är det mycket på gång igen! Under många år har jag jobbat på att utveckla en tydlighet kring sambandet mellan våran kropp, vår knopp och våra relationer. Detta helhetstänk kallar jag för det holistiska ledarskapet och sättet jag jobbar på inom denna ram kallas för Holistisk ledarskapscoaching. Just ordet holistisk betyder HELHET och för att förstå helheten som måsten man och ha god förståelse för de olika delarna samt en vetskap om att kombinationen av dessa delar blir starkare än var del för sig dvs 1+1+1=4. Under många år väntade jag med att använda ordet holistiskt då det inte var riktigt hållbart inom affärslivet eller inom vårdsektorn utan förknippad

© 2015 by Knight of Health.

  • LinkedIn Basic Black