Hälsokorset

Vad skulle kunna vara lämpligare för en Hälsoriddare än ett eget HÄLSOKORS!? På riktigt så finns det ett så kallat hälsokors och även om jag som hälsoriddare inte kan claima det så är det ändå väldigt bra. Det beskriver på ett tydligt sätt det som många kanske upplever när vi funderar kring vår hälsa och vårar välmående. Var går gränsen mellan frisk och sjuk? När ska jag börja reagera? Hur ska jag göra för att bli frisk? En intressant reflektion som jag ofta får när jag googlar på ordet hälsa är hur ofta artiklarna och texterna handlar om sjukdom... Kanske speglar det vårar samhälle som har så lätt att fokusera på det som är dåligt och problematisk? Vår hjärna är ju rent evolutionistiskt fen

© 2015 by Knight of Health.

  • LinkedIn Basic Black