I de lättkränktas land blir allt jobbigt

Det här kan tyckas basic och enkelt men det är del av allas vår verklighet. Det är en av de viktigaste styrdonen för vårat medvetande och många gånger sker det så subtilt att vi inte lägger märke till det själva... Det är de där anledningarna till att åsiktsmaskinen kickar igång och att Jante får vatten på sin kvarn och det är också det som får oss att ta beslut om att vilja hjälpa en medmänniska eller inte.... Våra föreställningar om hur världen är, och hur människor är bestämmer till stor del utkomsten av våra tankar. En förställning behöver inte vara sann för att den ska vara giltig för dig. Det räcker att du någon gång blivit övertygad om att... SÅ HÄR ÄR DET eller så där gör alla, eller

© 2015 by Knight of Health.

  • LinkedIn Basic Black